Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartımı silahlı özel güvenlik kimlik kartına çevirmek için tekrar ruhsat harcı yatıracak mıyım?

Hayır, tekrar ruhsat harcı yatırmayacaksınız. Ancak, kimlik kartı silahlıya çevrileceği için devlet hastanelerinden "silahlı özel güvenlik görevlisi olur ve/veya ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur" ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.