Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar, en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar,üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlarda eğitim şartı aranmaz.