Silah Farkı Eğitimi (Silahsızdan Silahlıya Geçiş)

Mevcutta silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olan kişiler; 21 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almış ise ve en az lise mezunuysalar  20 saatlik Silah bilgisi ve atış eğitimine katılarak silahsız sertifikalarını silahlıya çevirebilirler. 

Silahsızdan silahlıya geçmek için teorik ve uygulama olmak üzere 2 ayrı sınava girilir. Sınav bilgisi teorik sınavı 25 sorudan oluşur, her sorunun değeri 2 puandır. Atış sınavında 5 mermi ile atış yapılır, isabetli atışların herbiri 10 puan değerindedir. 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2. Diploma fotokopisi

3. Tam teşekküllü devlet astanesinden Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli sağlık raporu

4. 8 adet biyometrik fotoğraf (3,25x2,5 cm ebatlarında)

5. Güvenlik kimlik kartı fotokopisi