Topluluğu Kontrol Altına Alabilmek

TOPLULUĞU KONTROL ALTINA ALABİLMEK

                Aynı fikirleri paylaşan, ortak amaca yönelik, birbirleriyle iletişim halinde olan örgütlenmiş ve bir lideri olan insan topluluğuna grup denir. Kalabalıkta ise grupta olduğu gibi özellikle örgütlenilerek toplanılmış bir durum yoktur. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen topluluk ortak bir mekânda toplanıp doğal gelişen olaylar sonucunda topluluk haline dönüşebilir. Gruba örnek verebileceğimiz mitinglerde önceden belirlenmiş bir yerde ortak bir amaç için toplanmış bilinçli bir insan topluluğu vardır. Kalabalıkta aniden meydana gelen bir trafik kazası bir anda büyük bir topluluğa dönüşebilir. Çünkü bu tip kalabalıklar bir anda protestocu bir kalabalığa dönüşebilir. Grupta topluluk hareketleri daha planlıdır. Bu yüzden kalabalığa göre ortam daha düzenlidir. Ama kalabalık kendiliğinden oluştuğu için gerilim, kızgınlık, düşmanlık gibi duygular daha kuvvetlidir.

Topluluk hareketlerinde durum ister planlı olsun ister o an gelişsin, olaysız sakin geçebileceği gibi, güvenlik görevlilerini kışkırtıp olayın içine çekmeye kadar varabilir. Kalabalık ya da grup hareketlerinde panik başlayıp zincirleme olarak devam ederse olaylar can ve mal kaybına varmaya kadar gidebilir. Ve durdurması da zordur. Bu gibi durumlarda ikna edici bir tonda yüksek sesle topluluğa seslenerek olayı yatıştırmaya çalışmak gerekir. Toplulukları konuşarak ikna etmeye çalışırken aynı zamanda bu toplulukların içinde provokatörler olup işleri zorlaştırabilir. Çünkü bu kişilerin toplulukları çok çabuk kışkırtma gibi özellikleri vardır. Özellikle bu kişilere dikkat etmekte fayda vardır.

Ülkemizde herkesin izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yapmaya hakkı vardır. Her topluluğa müdahale etmeye gerek yoktur. Önemli olan grubun amacıdır. İzinleri alınıp toplanmış bir grup olay çıkarabileceği gibi, tam tersi izinsiz toplanmış bir kalabalık olaysız bir şekilde dağılabilir. Önemli olan topluluğun amacını anlayıp olayların akışını iyi takip edebilmektir. Bir güvenlik görevlisi sorumlu olduğu görev alanında ki topluluğa nasıl yaklaşması gerektiğini iyi bilmelidir. Problem çıkarma potansiyeli olan gruba önlem almadan yaklaşmak da, sakince toplanmış bir gruba gereğinden fazla müdahale etmek, derdini anlatmaya fırsat vermemek de yanlış bir yaklaşımdır. Biri önlem almamaktan dolayı olayların önüne geçememeye, diğeri gereğinden fazla müdahale sebebiyle olayların büyümesine sebep olabilir. Bu hassas ayrımı yapabilen bir özel güvenlik görevlisi görevini daha iyi yapabilir.

Taşkınlık yapan bir topluluk ya ikna yoluyla ya da güç kullanılarak sakinleştirilebilir. Ama en etkili çözüm her zaman ikna yolunu seçmektir. Düzgün bir dille ikna edilmeye çalışılan bir topluluk her zaman için daha kolay sakinleşebilir. En azından bunu denemeden bilemeyiz. Güvenlik görevlileri gösterici bir grupla karşılaştığı zaman emredici bir üslup yerine, yapıcı düzeltici bir üslupla ilişki kurmalıdır. Herkese potansiyel bir suçlu gözüyle bakıp kişileri kışkırtmamalıdır. Bir insan normal şartlarda bile bir topluluğa hitap ederken zorlanabiliyorken, bir güvenlik görevlisinin gergin bir topluluğa hitap ederek sakinleştirmeye çalışması zor olabilir. Bu zorluklarla iyi baş edebilmek için önce ikna gücünü kullanmak gerekir. Bu da iyi insan ilişkileri ve güçlü bir ikna gücüyle olabilir. Güç kullanmaya en son başvurulmalıdır. Hatta gerekmedikçe başvurulmamalıdır. Eğer güvenlik görevlisi güce başvurmak zorunda kalırsa orantısız güç kullanmaktan kaçınmalıdır. Çünkü insanca yaşamanın şartı insana duyulan saygıdan geçer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir