Sence İyi Bir Güvenlik Görevlisi Misin ?

  SENCE İYİ BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ MİSİN?

          Özel güvenlik hizmetinin öncelikli amacı olası saldırı, suç girişimi ve tehlikelere karşı caydırıcı, önleyici tedbirler almaktır. Bu tedbirler alınmasına rağmen çözüm bulunamamışsa, özel güvenlik görevlisi olaya veya kişiye müdahale etmek zorunda kalabilir. Caydırıcı tedbirler ne zaman yeterli gelmez ve müdahale etmek gerekir? Bunun ayrımını yapabilecek kişi özel güvenlik görevlisidir. Bunu yapabilmesi için iyi bir özel güvenlik eğitimi almış olması ve öğrendiklerini doğru bir şekilde hayata geçirmesi gerekir.

                Güvenlik görevlisi görevini yerine getirirken hakaret, saldırı gibi olumsuzluklara maruz kalabilir. İşte bu sebeple özel güvenlik görevlileri, bu gibi olumsuzluklara karşı korunabilmeleri için hukuki olarak devlet memuru sayılırlar.

Yani güvenlik görevlisine yapılmış bir saldırı devlet memuruna yapılmış sayılacaktır. Bu, güvenlik görevlisi için bir hukuki koruma yöntemidir. Bunun yanında birde güvenlik görevlilerinin görevlerini yaparken sınırları vardır. Güvenlik görevlisi sınırı çok iyi bilerek görevini yerine getirmelidir.

Güvenlik görevlisi tedbir almak ya da müdahale edebilmek için görev yeri ve görev süresi dahilinde, güvenlik kartını herkesin görebileceği şekilde üniformasının üzerinde taşımalıdır. Güvenlik görevlisi kartı üzerinde olmayan bir güvenlik görevlisi yetkilerini kullanamaz. Güvenlik görevlisinin, üzerinde güvenlik kimlik kartı olduğu sürece, nöbet noktasında ve devriye gezerken gerekli gördüğü zamanlarda, kişi ve araçları durdurup kimlik sorma yetkisi vardır. Kimliğin gösterilmemesi durumunda kişi veya aracın girmek istediği yere giremeyeceği bildirilir. Tabi kimlik kontrol süresini uzun tutup huzursuzluk yaratmamak gerekir. Kimlik sormak gibi görev alanına giren kişileri dedektörle, eşyalarını x-ray cihazıyla arama yetkisi de vardır. Güvenlik kartı tam görülebildiği sürece, bu kontrol için özellikle kart gösterme zorunluluğu yoktur. Güvenlik görevlisi yetkileri dahilinde,görev alanında tehlike oluşturabilecek eşyaları emanet alabilir. Kişinin emanet vermek istememesi durumunda kişi içeriye alınmaz. Böylece olası bir tehlikenin önüne geçmek için önlem alınmış olunur.

Güvenlik görevlisi temel görevlerini yaparak caydırıcı önlemlerini almış ama buna rağmen tehlikenin önüne geçememiş ve kamuyu tehdit edecek bir durum oluşmuşsa görev yeri çevresinde meydana gelen olaylara müdahale eder ve en kısa sürede genel kolluk kuvvetlerine bildirir. Genel kolluk kuvvetleri olay yerine gelene kadar soruşturma için gerekli olan belge ve kişileri gözetim ve kontrol altında tutar. Kolluk kuvvetlerinin gelmesiyle görevi sona erer. Ama genel kolluk kuvvetlerinin isteğiyle olay yeri incelemesine yardımcı olabilir.

Güvenlik görevlisi, koruması ve sorumluluğu altındaki yerleri ve kişileri yetkisi dahilinde korumak için saydığımız görevlerini yerine getirirken; hem çok dikkatli olmalı,hem iyi gözlem yapmalı, hem de olaya zamanında müdahale etmelidir. Ama güvenlik görevlisi bu görev tanımlarının yanına zorunlulukla değil, istekle yapılması gereken bir tanım daha eklemelidir; iyi insan ilişkileri ve güler yüz. Düzgün bir yaklaşım ve güler yüzle davranan bir güvenlik görevlisi, hem çalıştığı firmanın imajı açısından olumlu bir izlenim sağlar, hem de görevini daha sorunsuz bir şekilde yerine getirebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir