Profesyonel Güvenlik Şirketiyle Çalışmak

Profesyonel Güvenlik

Özel güvenlik hizmetinin en önemli işlevi can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu işi de gerekli kanunlarla desteklenmiş özel güvenlik şirketleri üstlenir. Özel güvenlik şirketi belli yasa ve kanunlarla korunur. Özellikle son dönemlerde bazı kuruluş, şirket ve fabrikaların özel güvenlik hizmetlerini kendi özelinde ve kendi bünyelerinde sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Şirketlerin veya fabrikaların bu hizmeti kendilerinin sağlamaya çalışmasının dezavantajları fazladır. Bu dezavantajları yaşamamak ve yaşatmamak adına, firmaların kendi bünyelerinde hizmet sağlamaktansa özel bir güvenlik şirketiyle çalışmaları ve personel tedarik etmeleri önerilir. Özel güvenlik şirketiyle çalışmanın önemine ve avantajlarına değinmek isterim.

Özel Güvenlik Şirketi 1

Özel Güvenlik Şirketinin Avantajları

Öncelikle insan kaynakları açısından bulunması ve yönetilmesi zor olan personel bulma ve çalıştırma konforu sağlar. Ayrıca özel güvenlik şirketlerinin İçişleri Bakanlığı’ndan almış olduğu sertifikayı bulundurmak zorunda olduğundan size güvenilirlik açısından garanti verir. Her bir personel için ayrı ayrı dosya tutmak,  bu personelin işe giriş çıkışlarını hem SGK hem de Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü birimlerine bildirmek, özel güvenlik mali mesuliyet sigortalarını yaptırmak veya değişen görevli için iptal ettirip yenisi için tekrar yaptırmak , işten çıkarılan, iş akdi fesih olan, istifa eden personel yerine ivedilikle personel bulunabilmesi, yeni göreve başlayacak kişinin gerçekten bu işe uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi gibi zor işleri işverene yüklenme sorununu ortadan kaldırır. İşveren bu zorlu prosedürlerle uğraşmak yerine rahatlıkla özel güvenlik şirketleriyle çalışıp personel temin edebilir.

Bir diğer husus ise hizmet verilen alanlarda karşılaşılabilecek maddi zararlardır. Özel güvenlik şirketleri çalışmanın bir diğer avantajı da budur. Çünkü özel güvenlik şirketleri Özel Güvenlik Şirketi, işverenden bağımsız olarak çalışanlarına yaptırdığı “3.şahıs mali sorumluluk sigortası” kapsamında müşterilerini, personelini ve hizmet sunulan alanlara dair tüm maddi varlıkları her türlü olumsuzluğa karşı sigortalar. Böylelikle işverenin yükü ciddi anlamda hafifler.

Özel güvenlik şirketlerinin bir diğer avantajı ise vergisel anlamda ciddi bir etkiye sahiptir. Normal şartlarda bir şirket güvenlik hizmetlerini kendi bünyesinde sağladığı zaman sadece masrafını vergiden düşebiliyor iken, özel güvenlik şirketleri hem KDV hem de gelir vergisi devlete ödenecek verginin içinden harcamanın tamamı düşülebilir.

Özel güvenlik şirketiyle çalışmanın kanuni açıdan birçok faydası vardır. Örneğin çalışanlara karşı büyük sorumluluk doğuran 4857 sayılı yasanın getirdiği yükümlülükleri işverenin sırtına yüklemek yerine kendisi üstlenir. Bu da işvereni oldukça büyük bir yükün altından kurtarır. Bir diğeri ise 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik görevlilerinin herhangi bir sendikal faaliyete ve/veya greve katılma hakları olmadığından, bunun gibi bir durumla karşılaşıldığında (grev, lokavt vs.) işveren zor durumda kalmaz, bu sorumluluk özel güvenlik şirketine aittir. Ve özel güvenlik şirketi faaliyetlerin durmasına müsaade etmez.

Bir diğer konu ise insanlık hali olan hastalık, izin, işten ayrılma gibi durumlardan dolayı firma yöneticileri mağdur olabiliyor. Bu yüzden de özel güvenlik şirketleriyle çalışmak size büyük kolaylık sağlayacaktır. Özel güvenlik şirketleri yetiştirdikleri sistemli ve disiplinli çalışan deneyimli güvenlik personeli temin eder böylelikle işveren kaynak kesintisi riski ile karşılaşmaz ve bu tip işlerle uğraşmak zorunda kalmaz.

İşvereni ilgilendiren bir diğer kanun ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Bu kanun gereğince özel güvenlik görevlileri tehlikeli sınıfta yer alan çalışanlardır. Özel güvenlik şirketleriyle çalışmak bu anlamda da size fayda sağlar, sorumluluğu işverene değil özel güvenlik şirketine yükler.

özle güvenlik şirketi

Özel Güvenlik Görevlisiyle Sivil Personel Arasındaki Farklar

  • Özel güvenlik şirketlerinin yetiştirmiş olduğu güvenlik görevlileri kanunlarla ve yasalarla çeşitli eğitimler alır. Fakat sivil güvenlik personelleri bu eğitimlerden geçmedikleri için bazı eksiklikler doğabilir ve sivil personeller yasalarla korunmamaktadır.
  • Sertifikası bulunan eğitimli özel güvenlik personellerinin, yakalama alıkoyma ve arama yetkileri vardır ancak sivil personelin böyle bir yetkisi yoktur.
  • Özel güvenlik görevlileri kanunen kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisindedir ancak yine sivil personelin böyle bir durumu yoktur.
  • Özel güvenlik görevlilerinin tüm soruşturmaları yapılmıştır örneğin, sağlık raporu, sabıka kaydı vs. fakat sivil personellerde bunun kontrolü zordur.
  • Özel güvenlik görevlileri kanunların tanıdığı yetkiler sayesinde, dışarıdan gelebilecek olası tehlikelere karşı caydırıcılığı vardır.
  • Sivil personellerin denetimini sağlamak zordur ancak özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik şirketinin sorumluluğu altında olduğundan kontrolünü sağlamak çok daha kolaydır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir