Özel Güvenlik Kimliği Almak Bize Ne Kazandırır ?

Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere kariyerine ÖGG olarak yön vermek isteyen arkadaşlarımın öncelikle özel güvenlik eğitim kurumundan eğitimini almış ve İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu onlara Türkiye’nin her yerinde ÖGG olarak çalışma ve kariyer yapma imkanı sunan ÖGG Kimliği’ni kazandıracaktır. ÖGG iş tanımı ve kolluk sıralamasındaki yeri bakımından önleyici kolluk kuvvetidir. Kimlik sahibi olarak çalışabilir hale gelmesinin maddi kazanımlarının yanında bu vasfın kendisine kazandırdığı saygınlığı da hiçbir zaman unutmamalı ve üzerinde üniformasını taşıdığı her platformda mesleki konumuna uygun davranmalıdır. Henüz 2004 yılında yasayla düzenlenmiş  özel güvenlik sektörü nispeten genç bir sektördür ve halk arasında bazı alışkanlıkların neticesinde bazen gece bekçisi yada danışma görevlisi gibi yorumlanabilmektedir. Öncelikle ÖGG’nin kendisi 5188 sayılı yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri gayet iyi bilmekle ve toplumu da bu yönde bilinçlendirmekle görevlidir ki dünyadaki meslek taşları ile aynı saygıya ve koşullara sahip olsun.

Yasa ve yönetmelikler oturdukça ve sektör olgunlaştıkça görülecektir ve tüm dünya ile aynı şekilde değerlendirilecektir ki güvenlik temel ihtiyaçtır. Her geçen gün daha güvensiz bir dünya ile karşılaştığımız koşullar bize göstermektedir ki özel güvenlik sektörü gelecekte de çok önemli bir yer teşkil edecek ve bugün kariyerine ÖGG olarak yön veren arkadaşlarım pişman olmayacaklardır. Bu bağlamda devamlı surette kendimizi geliştirmek ve gelişen bir sektörde olduğumuzu unutmamak önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir