DELTAŞ ÖZEL GÜVENLİK hizmet sektöründe faaliyet göstermenin bilinci içinde insan  ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın, iş disiplinine sahip, vardiyalı çalışma düzenine uyumlu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun gerektirdiği çalışma sertifikasına sahip özel güvenlik personelleri ile Yakın Koruma Hizmeti sağlamaktadır.

Yakın koruma(VIP) hizmetindeki öncelikli amacımız, müşterilerimizin karşılaşacağı her türlü tehdidi ortadan kaldırmaktır. Bu işlem için müşterimizin karşılaşabileceği tehditlerin doğru tespit edilip önlenmesi amaçlanır. Politikacılar, ünlü kişiler, işadamları sıklıkla bu hizmetimize başvururlar. Müşterilerimizin hayatlarında görünmez olup onları korumak ise başlıca görevimizdir.

Deltaş Özel Güvenlik firması tarafından sunulan hizmetlerden biri olan VIP Güvenlik Hizmeti bir “Body Guard “ Hizmetini akla getiriyor olsa da sadece bu kapsamdan ibaret değildir. Aynı zamanda muhtemel bir eylemin gerçekleştirilmesini zorlaştırıcı, caydırıcı ve önleyici nitelikteki;

  • Bilgi Toplama,
  • Planlama,
  • Elektronik destek unsurlarını içeren 5188  Sayılı  Özel  Güvenlik  Yasasına Uygun  olarak  Üniformalı veya Üniformasız Özel Güvenlik  Personeli  ile verilen  geniş  kapsamlı  ve  sürekli bir  hizmettir.

VIP güvenlik sağlamak üzere çalışan personeller, silahlı özel güvenlik temel eğitim kursunu tamamlayarak özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanmış, mesleki yeterliliğe sahip, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren, deneyimli ve güçlü sezgileri ile gerekli önlemleri alabilecek nitelikteki personeller arasından titizlikle seçilir.

VIP hizmetleri korunacak kişinin, kurum ya da binanın detaylı incelenmesini şart koşar. Olası tehdit senaryoları, güvenlik açıkları konusunda uzman ve deneyimli kadromuz tarafından araştırılarak güvenliğin sağlanması adına gerekli tüm tedbirler alınır. Fiziki yakın koruma, yaya yürüyüşlerde koruma, araçlar da koruma, konutta koruma gibi farklı hizmetler sunulabilir. Hizmetlerin kapsamı elbette müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşabilmektedir. Hizmetlerimizde uyguladığımız genel prensip olan her koşulda güvenlik ve müşteri memnuniyeti ilkeleri VIP Güvenlik hizmet anlayışımızın da temelini oluşturur.