ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ İLE ÇALIŞMANIN FAYDALARI

Son zamanlarda bazı şirket, toplu konut siteleri ve fabrika gibi yerlerin, özel güvenlik hizmetlerini kendi imkanları ile ve kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmektedir.

Kendi imkanları dahilinde özel güvenlik personeli sağlamanın bir çok dezavantajı bulunmaktadır. Bu dezavantajların ortadan kaldırılması ve işin daha profesyonelce yapılması adına söz konusu yerlerin özel güvenlik şirketi aracılığı ile personel tedarik etmeleri gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.

  • Özel Güvenlik Şirketi ile çalışmak, insan kaynakları açısından temini ve yönetilmesi zor olan, ayrıca İç İşleri Bakanlığı tarafından sertifika sahibi olunması zorunluluğu bulunan personelleri bulma ve çalıştırma konforunu sağlar. Asıl işveren bu zor, yorucu ve cezai müeyyideleri içeren işle uğraşmak zorunda kalmaz. (Her bir personel için ayrı ayrı dosya tutmak,  bu personelin işe giriş çıkışlarını hem SGK hem de Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü birimlerine bildirmek, özel güvenlik mali mesuliyet sigortalarını yaptırmak veya değişen görevli için iptal ettirip yenisi için tekrar yaptırmak , işten çıkarılan, iş akdi fesih olan, istifa eden personel yerine ivedilikle personel bulunabilmesi, yeni göreve başlayacak kişinin gerçekten bu işe uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi gibi )
  • Özel Güvenlik Şirketi, işverenden bağımsız olarak çalışanlarına yaptırdığı “3.şahıs mali sorumluluk sigortası” kapsamında müşterilerini, personelini ve hizmet sunulan alanlara dair tüm maddi varlıkları her türlü olumsuzluğa karşı sigortalar. Bu durum ise işverenin hukuki sorumluluğunu azaltır.
  • İşverenler bünyelerinde çalıştırdıkları personelin sadece bir kısım masrafını vergiden düşebiliyorken, Özel Güvenlik Şirketi ile çalışma sonucu elde edilen faturanın tamamını vergi konusu yapabilmektedirler. Hem Katma Değer Vergisi hem de Gelir vergisi olarak devlete ödenecek verginin içinden harcamanın tamamı düşülebilir. Özel Güvenlik Şirketi ile çalışmak ciddi bir vergisel avantaj sağlar.
  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanun gereği, Özel Güvenlik Görevlilerinin herhangi bir sendikal faaliyete ve/veya greve katılma hakları yoktur. Çalıştıkları işyerinde herhangi bir grev ve lokavt gibi durumlar oluşup hizmetin durması halinde bile bu faaliyetlere katılamazlar ve bu nedenle işvereni zor durumda bırakamazlar.
  • Ciddi zaman ve emek isteyen şift, nöbet çizelgesi, tutanak hazırlama, acil durumlarda ne yapılması gerektiği, nasıl rapor hazırlanacağı, risk yönetimi ve risk analizinin nasıl yapılacağı konuları ile asıl işveren ilgilenmek zorunda kalmaz. Bu konular biliniyor olunsa dahi uygulamada profesyonellik gerektiği için Özel Güvenlik Şirketi tarafından yapılması hata olasılığını sıfıra indirir.
  • Hastalık, izin, işten ayrılma gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele etmek ve beklenmedik durumlara önlem almak sistemli çalışan ve deneyimli bir Özel Güvenlik Şirketinin yönetebileceği bir durumdur. İzinli personel yerine hemen başka bir personel görevlendirilen işveren, kaynak kesintisi riski ile karşılaşmaz ve bu tip işlemlerle uğraşmak zorunda kalmaz.
  • Ülkemizde şu an için Olağan Üstü Hal (OHAL) durumu bulunmaktadır. Bu yüzden resmi denetimler daha sıkı hale gelmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası kapsamında iş yerlerinde gerçekleştirilecek denetimler açısından dışarıdan bir Özel Güvenlik Şirketi ile çalışmak hem hukuki ve cezai sorumluluğu Özel Güvenlik Şirketi üzerinde bırakmayı hem de bu denetimlerden sorunsuz bir şekilde çıkılmasını sağlar.
  • 5188 SAYILI YASA VE YÖNETMELİKLERİNE UYULMAMASI CİDDİ İDARİ VE ADLİ CEZALARI İÇERMEKTEDİR. ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ İLE ÇALIŞMAK FİRMALARI/SİTE YÖNETİMİNİ BU SORUMLULUKTAN KURTARIR.
  • ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUK DOĞURAN 4857 SAYILI YASADAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERLE İŞVEREN YERİNE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ İLGİLENİR.
  • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ “TEHLİKELİ SINIF “ TA YER ALAN ÇALIŞANLARDIR. ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ İLE ÇALIŞILMASI DURUMUNDA İLGİLİ KANUN GEREK VE SORUMLULUKLARINI İŞVEREN DEĞİL ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ ÜSTLENİR.

Teklif Al