Okul Güvenliği ve Güvenlik Unsurları

Eğitim kurumları ve okullar, toplumumuz için en önemli müesseselerindendir. Bu yüzden güvenliklerinin de sağlanması bir o kadar önemlidir. Eğitim ve öğretimin faydalı olabilmesi için; temiz, kaliteli ve güvenli bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yazımızda okul güvenliğinin nasıl sağlanabileceğinden, hangi ekipmanların kullanıldığından ve okuldaki özel güvenlik personellerinin görev ve yetkilerinden bahsedeceğiz.

Okul Güvenliği Nasıl Sağlanır ?

Okullar ve eğitim kurumları, toplumumuz için kişisel gelişimin en çok kazanıldığı yerlerdir. Bu yüzden kullanılacak olan güvenlik yöntemlerinin dikkatlice seçilmiş olması ve seviyeli olması gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi bu alanda da işleri kolaylaştırmaktadır. Böylesine dikkat gerektiren bir ortamda kameraların kullanılması büyük etki yaratmaktadır. Kameraların insan üstünde yaratmış olduğu caydırıcılık etkisi de olumsuz bir olay yaşanmadan engellenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Eğitim kurumlarının güvenliğini tehdit edebilecek tek unsur insan faktörü değildir elbette. Doğal afetler ve yangın gibi durumlarda tehlike arz etmektedir. Bu gibi durumlar için acil durum planları yapılmalı, koordinasyon iyi sağlanmalı ve en önemlisi plan uygulayıcıları soğukkanlılıkla planı uygulamalıdır.

Doğal afet, yangın ve diğer tehlike durumları için kullanılan ve kullanılması gereken birçok yardımcı ekipman bulunmaktadır. Tehlike arz eden durumlar için, koordinasyonun iyi sağlanması önemlidir ve bunun için iyi bir haberleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Haberleşme sistemlerine örnek olarak;

 • Mobil uygulamalar
 • Bina içi acil iletişim sistemi
 • Çağrı butonlu çift yönlü interkom sistemi
 • Telsiz telefon gibi sistemleri gösterebiliriz.

Yangın gibi durumlar için de yangın söndürücüleri örnek olarak gösterebiliriz. Okullarda bulunan özel güvenlik personellerinin; tehlike arz eden durumlarda soğukkanlı olması ve okul bünyesinde bulunan ekipmanların nasıl kullanıldığına dair bilgiye sahip olması önemlidir.

Okullarda Özel Güvenlik Personellerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu özel güvenlik görevlilerinin çalışma talimatına göre;

 1. Okul içerisinde gerçekleşen herhangi bir olaya karşı önce kendi can güvenliğini sağlamak koşuluyla müdahale etmeli ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmelidir. Kolluk kuvvetleri gelene kadar durumu kontrol altına alıp olaya dahil olan şahısları tespit etmeli ve olayın konusunu öğrenmelidir.
 2. Okulun zaman çizelgesine uymalı ve olması gereken saatlerde görevinin başında bulunmalıdır.
 3. Güvenlik görevlileri okul giriş ve çıkışlarını ”Ziyaretçi Kayıt Defteri” ile sürekli kaydederek takip etmeli ve kontrol altında tutmalıdır. Okula gelen ziyaretçiler, ziyaretçi defterine kaydını yaptıktan sonra hangi birimle ne konuda görüşecekleri tespit edildikten sonra ilgili birime iletilmelidir. Görüşme talebi kabul edilirse misafir girişi kartı verilerek okula alınmalıdır.
 4. Görevini yerine getirirken her zaman nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmelidir. Öğrencilerle veya başka kişilerle gereksiz tartışmaya girmeyerek olumsuz durumları nöbetçi müdür yardımcısına bildirmelidir.
 5. Okul ve çevresinde insan sağlığını tehdit eden zararlı maddelerin satılıp satılmadığını tespit etmeli. Tespit edilmesi durumunda okul yönetimine ve kolluk kuvvetlerine derhal haber vermelidir.
 6. Okulda bulunan güvenlik görevlileri, kantinde, bürolarda, merdivenlerde ve yemekhanelerde oturmamalı ve öğrencilere her zaman iyi örnek teşkil etmelidir.
 7. Okulda bulunun turnike, kameralar, x-ray cihazı gibi sistemlerin her zaman kontrolünü sağlamalı ve çalıştığından emin olmalıdır.
 8. Velisi yanında olmayan ya da herhangi bir izni olmayan öğrencilerin okul bahçesinden çıkmasına izin vermemeli, çıkması halinde nöbetçi öğretmene veya nöbetçi müdür yardımcısına derhal durumu bildirmelidir.
 9. Kıyafetleri her zaman temiz ve ütülü olmalıdır.
 10. Yemek saati gibi zorunlu şeyler olmadıkça yerini bir başka çalışana emanet etmemelidir.
 11. Okulda bulunan yangın söndürme aleti ile yangın söndürme musluklarının yerlerini ve nasıl kullanacağını bilmelidir. Ayrıca sigorta, elektrik, su ana vanasının  bulunduğu yerleri öğrenip, sürekli olarak kontrollerini sağlamalıdır.
 12. Okuldaki görevlisi personel aynı zamanda okulda gerçekleştirilen sosyal ve sportif etkinliklerin güvenliğinden de sorumludur.
 13. Okul önünde, korkuluklarda veya duvar kenarlarında satış yapan seyyar satıcıları tespit edip, nöbetçi müdür yardımcısına bildirmelidir.
 14. İş, talimat ve tedbirlerine harfiyen uymalı ve kendisine teslim edilmiş olan donanımı doğru bir şekilde kullanıp korumalıdır.

Görev yaptıkları okulda okul kolluk görevlisi mevcut ise onunla koordine şekilde hareket etmeli eğer kolluk görevlisi yoksa okuldan sorumlu güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okulun güvenliği konusunda sürekli irtibat halinde olmalıdır.

Üniversitelerde Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri

 1. Üniversiteler kampüslerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulmalı ve bu kontrol noktalarında turnike kullanımı sağlayarak giriş iznine sahip olmayanların giriş yapmasını engellemek.
 2. Üniversitede görevli özel güvenlik personelleri kendi aralarında sürekli irtibat halinde olmalı ve ihtiyaç duyulduğunda anında istenilen noktaya intikal etmeliler.
 3. Kampüs içerisindeki fakülteler arasındaki mesafe gözetilerek kontroller düzenli olarak yapılmalıdır.
 4. Kampüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarının kontrol ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 5. Üniversitede tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak olduğu bölgelerde düzenli bir şekilde denetim sağlamalı ve kullanımını önlemelidir.
 6. Kampüs girişinde yapılacak kontrollerde, ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak kampüse girişe müsaade etmemelidir. (Görevli olarak gelen kolluk kuvvetleri hariç) Silahı yazılı bir şekilde kaydedip teslim ve emanet almalıdır. Ruhsatsız olduğu anlaşılan silahlar için ise dekanlık ve kolluk kuvvetlerine bilgi vermelidir.
 7. Güvenlik görevlileri, kampüs içerisinde üniversite ve mensuplarına yönelik yapılan her türlü gasp, saldırı, tehdit ve sabotajlara engel olmak adına, yönetim tarafından verilen talimatlar doğrultusunda dedektör ile üst araması yapma hakkına sahiptir.
 8. Üniversite sınırları içerisinde okul yönetmeliğine aykırı gerçekleşen veya gerçekleşecek, gösteri faaliyetleri ve eylemleri önlemelidir.
 9. Üniversiteye tahsisli otoparka giriş izni bulunmayan hiçbir aracın geçişine müsaade etmemelidir.
 10. Yemek arası vb. durumlar haricinde görev yerini terk etmemelidir.

Özel Güvenlik Eğitimi

Öncelikle silahsız özel güvenlik eğitimi için başvuru sürecinde ihtiyacınız olan belgeler şunlardır;

 1. Nüfus cüzdanın fotokopisi (1 adet)
 2. Fotoğraf(8 adet biyometrik fotoğraf (3,25×2,5 cm ebatlarında)
 3. Diploma fotokopisi
 4. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli sağlık raporu

Silahsız özel güvenlik temel eğitimi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereğince 100 saatlik bir eğitim saati vardır. TC vatandaşı olan, 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan ve en az ortaokul mezunu olan her bireyin özel güvenlik eğitimi alma hakkı vardır. Özel güvenlik eğitimini tamamlayan adaylar 100 soruluk test sınavına tabii tutulur. Sınavda her bir sorunun değeri 1 puandır. Sertifika almaya hak kazanmak için adaylar bu 100 soruluk testten en az 60 soruyu doğru cevaplandırması gerekmektedir.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi için ihtiyacınız olan belgeler şunlardır;

 1. Nüfus cüzdanının fotokopisi (1 adet)
 2. Fotoğraf (8 adet biyometrik fotoğraf (3,25×2,5 cm ebatlarında)
 3. Diploma fotokopisi
 4. Tam teşekküllü devlet hastanesinden Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli sağlık raporu

Silahlı özel güvenlik temel eğitimi için, Özel Güvenlik Kanunu gereğince 120 saatlik eğitimin alınması gerekir. Silahlı özel güvenlik eğitimi almak için TC vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, 21 yaşını doldurup 22 yaşından gün almak şartları vardır. Eğitimi tamamlayan adaylar 125 soruluk bir sınava tabii tutulur. 125 soruluk testin 100 sorusu silahsız  eğitim müfredatından, 25 soru ise silah bilgisiyle ilgili gelmektedir. Ardından 5 adet mermi ile uygulamalı atış sınavı yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir