Hastanelerde Özel Güvenlik

Hastanelerde Özel Güvenlik

Şüphesiz ki hepimiz için sağlık çok önemlidir bu yüzden bize sağlık hizmeti veren hastaneler, sağlık ocakları ve özel sağlık kuruluşları hayati önem taşır. Bu noktada hastanelerin güvenliğini sağlama konusunda şirketlerinin dikkat etmesi gereken bazı konulara ve güvenlik görevlilerinin görevlerine şu şekilde örnek verebiliriz;

 • Gerek özel sektör gerek devlet sektöründe olsun en yoğun insan kalabalığının var olduğu hastanelerde özel güvenlik şirketleri için en önemli konulardan biri,
  mevcut yerin güvenliğini hem güvenlik kamera sistemleri hem de özel güvenlik personeli ile sağlamaktır,
 • Hastane sınırlarını, içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek sorunlara karşı korumalıdır,
 • Düzenli bir şekilde denetim yapmalı ve olası bir kargaşada kolluk kuvvetlerine haber vermelidir,
 • Özellikle güvenlik hizmetlerini sağlama hususunda en yeni teknolojiyi mevcut hastaneye konumlandırmak ve kör nokta kalmayacak biçimde hastane ve hastane çevresi
  için kontrol alanları oluşturmak oldukça önemlidir,
 • Şüpheli herhangi bir durum oluştuğu takdirde, özel güvenlik şirketleri adına çalışan özel güvenlik personellerinin ilk müdahalede bulunması,
  durumu kontrol altına alması ve derhal kolluk kuvvetlerine haber vermesi personellerin en öncelikli sorumluluklarından biridir.
 • Hastaların, refakatçilerin, ziyaretçilerin, hastanenin demirbaş ve malzemelerine zarar vermelerini engellemeli,
 • Hastanenin park ve bahçesine arabasını uygunsuz park edenlere engel olmak, trafik düzenini sağlamalı
 • Asansör kullanımında, bina girişinde, servislere girişlerde denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi vermek, vb. gibi görevleri bulunmaktadır.

Hastanelerde özel güvenlik

Hastanede Görev Yapan Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

 • Hastanede koruma ve güvenlik hizmetleri; koruma ve güvenlik görevlileri tarafından, özel güvenlik kanunu ve koruma ve güvenlik talimatına göre yürütülür.
 • Hastane içerisinde belirlenen giriş kapıları, kapılarda görevli olan güvenlik görevlileri ile diğer güvenlik görevlileri tarafından 24 saat kesintisiz kontrol edilir.
 • Bina girişleri ve bahçe içinde güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik talimatına göre gerekli tedbirleri alırlar.
 • Refakatçilerin girişi, güvenlik görevlileri tarafından refakatçi kartı kontrolü yapılarak sağlanır.
 • Hastane giriş kapılarında görevli olan güvenlik görevlileri, koruma ve güvenlik talimatına göre gelen ziyaretçi ve refakatçileri gerekli görüldüğünde el detektörüyle çanta ve paketlerini kontrol eder.
 • Güvenlik görevlileri, kapılardan girecek olan kişileri, gözle kontrol ederek, şüpheli görülenleri duruma göre gereken müdahale koruma ve güvenlik talimatına göre yapılır.
 • Gündüzlü birimlerin kapılarını mesai bitiminden sonra belirli aralıklarla devriye atılarak kontrol edilmelidir.
 • Hastanemize müracaat eden hasta/hasta yakınlarını uygun bir şekilde yönlendirme yapılmalıdır.
 • Hastanegenelindetümpersonelgörevyaptığıofislerilekendisorumluluğualtındakiçalışma mekânlarını kilit altında tutar. Sorumluluk o mahalli kullanan kişi ya da kişilere aittir. Devriye aşamasında kapıların açık olduğunun tespit edilmesi durumunda tutanak düzenleyerek hastane idaresine (nöbetçi memur, Süpervizör) bildirir.
 • Güvenlik görevlileri, ortak kulanım mekânlarını belli aralıklarla kontrol eder ve bekçi kontrol sistemlerini kurar. Bekçi dur devriye sisteminin olmadığı yerlerde vardiya amirine bilgi verir.
 • Vardiya amirlerince Hafta içi mesai sonrası, hafta sonu ve resmi tatil günlerindeki güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Kapalı Devre TV (CCTV) odasındaki güvenlik kamera sistemini ihtiyaç olması durumunda kullanabileceklerdir. Beklenmedik bir olayın vuku bulması durumunda, kamera görüntülerinin izlenerek kolluk kuvvetlerine bilgi verilerek olaya müdahil  olunmalıdır. Yaşanan olayın adli makamlara intikal etmesi sonrasında görüntü kaydı izlenmesinin talep edilmesi durumunda(talep eden kişiden yazı alınması ya da kimlik sorgulaması yapılması) üst amirine bilgi verilerek onay alınması , nöbetçi memurun bu konuda bilgilendirilmesi ve nöbetçi memur ile birlikte güvenlik görüntülerinin izletilmesi gerekmektedir.
 • Bina dışı güvenlik hizmetlerinde park, bahçe, açık/kapalı otoparklara belirli aralıklarla güvenlik görevlilerince devriye atılmalıdır.
 • Bina dışı güvenlik hizmetlerinde hastanemiz nizamiyesinden giriş yapan araçların otoparklara yönlendirilmesini sağlamalıdır.
 • Hastane sınırları içerisinde bulunan ve Acil Serviste tedavisi yapılan hastalara ait eşyalar bir tutanak ile teslim alınarak; Nöbetçi memur, süpervizör bilgisi dahilinde muhafaza altına alınır. Sahibi tespit edilen veya tedavisi tamamlanan hastalara ait eşyalar, hastanın kendisine yada birinci derecede yakınlarına aynı tutanakla teslim edilir.
 • Güvenlik görevlisi idare tarafından  ihtiyaç halinde kısa veya uzun süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir. Bu görevlendirmeler yazılı, telefon, whatsapp veya sözlü yapılacaktır.
 • Güvenlik görevlerinin çalışma çizelgesi veya görevleri ile ilgili duyurular İlan panosunda yada Güvenlik toplanma (giyinme, dinlenme) odasında yayınlanacaktır.
 • Kliniklerde yatan hastaların ve refakatçilerinin hırsızlık, saldırı, tehdit vb. duruma maruz kalmaları halinde personel ,hemşire ve doktorlar tarafından güvenlik görevlileri çağrılır. Güvenlik görevlisi, olay mahalline giderek, gerekli müdahaleyi yapar.
 • Çalışan personel kendi güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alır.
 • Personelin hırsızlık saldırı tehdit vb. olayları ile karşılaşması durumunda, hastane güvenlik görevlisi  hemen olaya müdahale eder. Olayın boyutlarına göre eğer gerekli ise 155 Polis imdata haber verilir.
 • Hastane güvenlik tedbirleri ve kuralları; Koruma Güvenlik Talimatı ,İç Tamim ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre yürütülmektedir.
 • Güvenlik amiri tüm güvenlik tertibatında yer alan teknik donanımı, güvenlik teçhizatın periyodik bakım onarım tablolarını hazırlayıp takip etmelidir.
 • Günlük ve haftalık nöbet, çalışma saatlerine ve çizelgelerine uymalıdır.
 • Nöbet hizmetlerinde kullanılan teçhizat ve eşyaların çalışır durumda olmasını sağlamalıdır.
 • Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içme, içenleri ikaz etmelidir.
 • Güvenlik nedeniyle yetkililerin özel telefon (ev-cep) numaralarını veya adreslerini kendilerinden izin almaksızın kimseye verilmeyecektir.
 • Kişisel verilerin ve özellikle kişisel sağlık verilerinin kullanımı ve korunmasına ilişkin hususlar ise “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu Kanun’dan alınan yetkiyle Bakanlığımız tarafından çıkarılan “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından” ile düzenlenen Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda çalışılması gerekmektedir.
 • Hastane izin kurulu komisyonu tarafından karara bağlanan işçilerin yıllık izinlerinin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince belirlenen izin günlerinin oluşturulan çizelgedeki tarihlerde kullanılacaktır. İzin değişimleri işçilerin rızasıyla kendi aralarında değişim yapılacaktır. Acil haller dışında izin istekleri 1 (bir) ay önce bildirilmelidir.
 • Hastane personelinin giriş ve çıkışları kartlarıyla birlikte personel takip sistemin cihazından yapması zorunludur. Sistemin arızalanması durumunda ise Güvenlik koordinatörü bilgisi dahilinde imza ile giriş çıkış yapılacaktır.
 • Hastalık mazereti ile izin talebinde bulunan personelin hastaneye gelerek doktor muayenesi olup, doktorun uygun görmesi durumunda rapor veya izin kullanılacaktır. Doktor tarafından rapor verilen personelin rapor belgesinin bir suretini 24 saat içinde  hastane idaresine vermesi zorunludur. Aksi takdirde SGK kurumunda yaşanan yasal sorunlarda sorumluluk kişinin şahsına aittir.
 • Güvenlik görevlisi, görevde iken üniformalı olacaktır. Üniformaları mutlaka ütülü, gömlek yakaları ilikli ve temiz, şık görünümlü, yazın kısa kollu kışın uzun kollu ve kollar sıvanmadan giyilecektir.
 • Kıyafet ve teçhizatını proje gösterilen yerde temiz, tertipli ve kullanmaya hazır durumda bulundurulacaktır.
 • Vardiya değişimine gelen güvenlik görevlisi en az On (10) dakika önceden görev yerinde bulunacaktır.
 • Demirbaş ve ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol edilecektir.
 • Vardiya çalışmasına gelen güvenlik görevlisi vardiyada neler olduğunu öğrenerek teslim edilen herhangi bir şey varsa, bu konuda ne yapılacağını tam olarak öğrenilecektir.
 • Görev süresi bitmeden güvenlikten sorumlu yöneticinin iznini almadan ne olursa olsun görev başından ayrılmayacaktır.
 • Vardiyasına gelen güvenlik görevlileri; sorumluluk alanında ki acil durum ekipmanlarının yerini  tereddüde yer bırakmayacak şekilde çok iyi öğrenecektir. Herhangi bir noktada oluşabilecek acil durumlarda ( yangın vs.) en kısa yoldan  bir acil durum dolabına en hızlı ulaşma şeklini bilecektir. Acil durum ekipmanlarının çalışılırlığını kontrol ederek arıza durumunda, sivil savunma birimine  veya hastane yönetimine tutanakla bildirecektir. 15 günde bir Acil durum ekipmanları sivil savunma birimi tarafından kontrol edilmektedir. Diğer zamanlarda her vardiyayı teslim alan güvenlik görevlisi sorumluluk alanındakileri kontrol altında tutacaktır.
 • Vardiyasına gelen güvenlik görevlileri sorumluluk alanlarında (özellikle yataklı servisler ameliyathaneler, Yoğun bakımlar vs.) Vardiya süresinde kaç çalışan, kaç hasta ve kaç refakatçi olduğunu bilecek ve vardiya değişiminde bir sonraki görevliye teslim edilecektir. Bu durum Acil tahliye gereken acil durumlarda geride kimse kalmaması için önemlidir ve sürekli güncel tutulacaktır.
 • Hastanenin yangın güvenliği, Hastane yangın güvenliği prosedürü ve ilgili talimatlarına göre, görevli  yangın ekipleri, güvenlik ve çağrı merkezi ve tüm hastane çalışanlarının katılımı ile sağlanır.
 • Yangın vakalarında ismen belirlenen kurtarma ekibi ile birlikte yangın alarmı verilen bölgeye gitmek, öncelikle yangın alanında kalan personeli tahliye etmek, ‘İlk Yardım’  ekibine teslim etmek, itfaiye ekipleri ile koordineli çalışmak Bina giriş çıkış kontrol altına alınmalıdır.
 • Vardiyada olan güvenlik görevlileri, sorumluluk alanındaki acil çıkış yollarını ve çıkış kapılarının nerelerde olduğunu neredeki çalışan hasta ve hasta yakınının vs. nereden tahliye edileceğini bilecek yönlendirme yapacak yığılmaların önüne geçecek ve en hızlı tahliyenin gerçekleşmesi için planlamasını hazır tutacaktır.
 • Her güvenlik görevlisi, acil durum ekiplerinin doğal üyesidir ve bu hususta verilen eğitimleri takip edecek ve eğitimini alacaktır. Bu hususta yetersiz olduğunu düşündüğü konularda eğitim talep edebilecektir.
 • Vardiyada ki Güvenlik görevlileri, sorumluluk alanında gerçekleşecek risk değerlendirmesi faaliyetlerinde katılacak İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine refakat edecek gördüğü fiziksel riskleri bildirecektir. Sorumluluk alanı içerisinde yaşanan ramak kala kazaları veya yaralanma olmasa da tüm kazaları iş güvenliği birimine veya hastane yönetimine tutanakla bildirecektir.
 • Vardiyasında bulunan güvenlik görevlileri, Yönetim, Sivil Savunma Birimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerince yapılan saha kontrollerinde Görevleri ve sorumlulukları ile ilgili yöneltilecek sorulara net ve açıklayıcı bilgiler vermekle yükümlüdür.
 • Mavi kod çağrısı durumunda olay yerine intikal etmelidir.(Olay yerinde sağlık çalışanlarının güvenli çalışacakları bir alan oluşturulması sağlanmalıdır.)
 • Pembe kod çağrısı ardından bütün giriş çıkışları kapatmalıdır. Giriş çıkışlar kapatıldıktan sonar olay yerine mutlaka bir güvenlik görevlisi ulaşarak olayı öğrenmeli ve diğer meslektaşlarına bilgi vermelidir.)
 • Beyaz kod çağrısı durumunda olay yerine en yakın güvenlik görevlisi intikal etmelidir. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise karayel (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanmalıdır. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi tarafından “Olay Bildirim Formu” doldurularak, Kalite Birimi’ne verilmek üzere Güvenlik Amirine teslim edilmelidir. Beyaz Kod olay yerine ulaşma süresi 2 dakikadır.
 • Güvenlik görevlisi, iç tamimde yer almayan konularla ilgili olarak üst amirleri tarafından, görev sorumluluğu çerçevesinde verilen  görevleri yapmakla sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir