UN Global Compact üyeleri, çeşitli sektörlerden farklı büyüklüklerde şirketlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, iş dünyası kuruluşları, akademik kurumlar ve belediyeleri de kapsamaktadır. Bu yönüyle UN Global Compact sürdürülebilirlik için sorumluluk alan paydaşları bir araya getiren bir etkileşim ve işbirliği platformudur.

Deltaş Özel Güvenlik A.Ş. evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 10 Mayıs 2021’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalamıştır. Atmış olduğu imza ile Türkiye’de Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk Özel Güvenlik Şirketi unvanını almıştır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi; şirketlerin insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzluk alanlarındaki 10 ilke kapsamında, BM ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını öngörmektedir. Bu 10 ilke sırasıyla şunlardır:

İnsan Hakları

İlke 1. İşletmeler, deklare edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdırlar.

İlke 2. Bu hakları herhangi bir biçimde suiistimal etmemelidirler.

İşçi Standartları

İlke 3. İşletmeler, işçilerin toplu sözleşme ve derneklerden yararlanma haklarına izin vermeli ve bu kararı desteklemelidirler.

İlke 4. Zorla işçi çalıştırma uygulamasına son verilmelidir.

İlke 5. Tüm çocuk işçilerin çalıştırılmasına son verilmelidir.

İlke 6. İşçi ve iş gücündeki ayrımcılığa son verilmelidir.

Çevre

İlke 7. İşletmeler, çevre için önceden önlem almalı ve gerekli duyarlılığı gösterip mücadele etmelidirler.

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermelidirler.

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin yayılmasına ve gelişmesine yardımcı olacak her uygulamayı desteklemelidirler.

Yolsuzluk

İlke 10. İşletmeler, rüşvet ve ayrımcılık dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdırlar.