Özel Güvenlik Hizmeti      

Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğrmaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen güvenlik ve koruma hizmetlerine “Özel Güvenlik” denir.

İnsanlar var olduğu günden bu yana güvenlik ihtiyacını hissetmişlerdir. Bu nedenle güvenlik unsurunun da en az insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Günümüzde teknolojininde gelişim göstermesi ile birlikte güvenlik unsuruda çok farklı bir boyut kazanmıştır.

Bu noktada kişilerin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çeşitli hizmetlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Peki özel güvenlik hizmetlerinin kapsamı nedir? Gelin birlikte inceleyelim.

Özel Güvenlik Hizmeti Nedir?

Özel Güvenlik hizmetinin en temel özelliği kişilerin mal ve can güvenliğini sağlamak şeklinde açıklanabilir. Bu doğrultuda özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenliklerin görev süreleri boyunca güvence altına aldıkları ve korudukları gerçek ya da tüzel kişiler bulunmaktadır. Bazen koruma can güvenliğine yönelik olurken bazen ise mal güvenliğine yönelik olabilmektedir. Hem can hem mal güvenliği koruması gerçekleştirilidiği durumlarda söz konusu olabilir. 

Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması için verilen özel güvenlik hizmeti kapsamında bir takım yasaların bulunduğunu ifade edebilmek mümkündür. Özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ile belirlenmiştir. Söz konusu kanun ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile desteklenmektedir.

Ayrıca kanunlarla desteklenen özel güvenlik personelleri ile sivil olarak çalışan personeller arasında da farklardan bahsetmek mümkündür. Özel güvenlik görevlilerinin yakalama, alıkoyma ve arama yetkileri vardır. Genel kolluk ile kanunen işbirliği içerisindedir. Konusunda eğitim görmüş uzman personel olarak güvenlik hizmeti sunmaktadırlar. Kanunlarla desteklendiği için olaylarda kanuni yetkileri de mevcuttur. Ancak sivil olarak çalışan personellerin bu tarzda yetkileri mevcut değildir. 

Ayrıca Özel Güvenlik Personellerinin tüm soruşturmaları tamamlanmıştır. Denetlemeleri Özel Güvenlilk şirketi tarafından periyodik olarak aksatılmadan yapılmaktadır. Müşterilere güvenli ortamda bulundukları izlenimi verirler. Hizmet verdiği kurumu temsil etmekle yükümlüdür.

Yukarıda bahsedildiği gibi özel güvvenlik hizmetleri can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir. Bu noktada “DELTAŞ ÖZEL GÜVENLİK” olarak müşterilerimize en kaliteli ve en güvenilir özel güvenlik hizmeti sunmaktayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teklif Al İletişim