Özel Güvenlik Sertifikası Nedir?

Özel Güvenlik Sertifikasıözel güvenlik eğitimi sonunda sınavlarda başarı sağladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğünün onay ile verilen güvenlik sertifikasıdır. 21 yaşını doldurmuş olup 22 yaşından gün alan ve en az lise diplomasına sahip olanlar silahlı özel güvenlik sertifikası alabilirler. 18 yaşını doldurup ortaokul ya da ilkokul diplomasına sahip olanlar ise silahsız özel güvenlik sertifikası alabilirler.

Güvenlik Sertifikası Ne İşime Yarar?

Güvenlik Sertifikası, hastanelerde, bankalarda, özel kurumlarda güvenlik görevlisi olarak iş bulmada işe yarar. Ancak özel güvenlik eğitimi kursları kurs sonunda iş bulma garantisi veremezler. Bu tamamen kanuna aykırı bir durumdur.

Özel Güvenlik Sertifikası Ve Kimlik Kartları Nereden Alınır?

Güvenlik sertifikası için işlemler Valilikler tarafından yürütülür. Özel güvenlik olmak için verilen sertifika ve kimlik işlemleri müracaatın ikamet edilen yerde olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılır.

Özel Güvenlik Eğitimi Şartı Kimlerde Aranmaz?

  • Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar,
  • Üniversitelerin güvenlik fakültesinden mezun olanlar,
  • Güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlar,
  • En az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda özel güvenlik eğitimi şartı aranmaz.

Özel Güvenlik Görevlileri İşçi Sayılır mı?

Özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işyerinde iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalışırlar. Bu yüzden bu kişiler işçi sayılırlar ve İş Kanunu hükümlerine tabidirler.(Devlet memuru statüsünde olanlar hariç)

Özel Güvenlik Görevlileri Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin Emrine Girerler Mi? Ne Zaman Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin Emrine Girerler?

Evet, Özel güvenlik görevlileri Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin Emrine girerler. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düşebilir. Böyle durumda ya da tehlikeye düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu olarak görevlendirir.

Özel Güvenlik Görevlileri Güvenlik ve Koruma Hizmeti Dışında Başka Bir İşte Çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması Durumunda Ne Olur? Ne Yapmak Gerekir?

5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” der. Bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il valiliğine bildirilir. Ancak bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi halinde de , kanunun 20’nci maddesi E bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” değerinde verilen hükümce ceza görür.

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]