Popülaritesi her geçen gün çok fazla artmakta olan meslek gruplarından biri özel güvenlik olmaktadır. Hastanelerden alışveriş merkezlerine kadar birçok alanda özel güvenlik görevlileri yer almaktadır. Bireylerin can ve mal güvenliği özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren her birey, kolay bir şekilde özel güvenlik görevlisi olabilmektedir.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin ise belirli eğitimleri almaları gerekmektedir ve alınan bu eğitimler sonucunda ise girecekleri sınavı başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Özel güvenlik mesleğini yapmak isteyenlerin öncelikli olarak özel güvenlik kursuna kayıt olmaları gerekmektedir. Özel güvenlik kursuna kayıt olmak için bir takım belgeler gerekmektedir. Özel güvenlik ise kendi içerisinde 2 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ise

  • Silahsız Özel Güvenlik
  • Silahlı Özel Güvenlik

olmaktadır. İstenilen belgeler ise bu iki gruba göre farklılık göstermektedir. Öncelikli olarak silahsız özel güvenlik eğitimi almak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Daha sonrasında ise bireyler hastanelerden bu mesleği yapabileceğine dair sağlık raporu almaları gerekmektedir. Sağlık raporunda ise mutlaka 5 doktorun onayının olması gerekmektedir. En az ortaokul mezunu olmak gerekmektedir. Kayıt aşamasında ise kursa diplomanın fotokopisi götürülmelidir. Bunun dışında istenen belgeler arasında ise ikametgah adresi, fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin ise hastanelerden silahlı güvenlik görevlisi olabileceklerine dair sağlık raporu almaları gerekmektedir. Daha sonrasında ise lise diploması fotokopisi, ikametgah, fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile kursa kayıt olmaları gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik eğitimi 100 saat sürerken, silahlı özel güvenlik eğitimi ise 120 saat sürmektedir. Silahsız olarak görev yapmak isteyenler sadece temel özel güvenlik eğitimi alırken, silahlı olarak görec almak isteyenler 100 saatin yanında 20 saat silah eğitimi almaktadırlar. Temel özel güvenlik eğitimi tamamlandıktan sonra adaylar ÖGG tarafından düzenlenen sınava girmektedirler. En az 60 puan alanlar ise sınavdan başarılı sayılmaktadırlar.

Temel özel güvenlik eğitimi dersleri ise aşağıda verilmektedir.

  • Kişileri koruma
  • Alınabilecek özel güvenlik tedbirleri
  • İlkyardım eğitimi
  • Özel güvenlik hukuku
  • Kalabalık yönetimi
  • Yangın eğitimi

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]