1. Dilekçe,

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu(2 Adet) (Muhtar onaylı),

3. Nüfus Cüzdan Sureti,

4. İkametgah İlmühaberi,

5. Adli Sicil Belgesi (Arşiv Araştırmalı),

6. Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı),

7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

8. Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair yazı.

9. Ruhsat Harcı (Tahkikat bitince yatırılacak),

10. Vesikalık fotoğraf (4 Adet),

11. Sağlık Raporu (Aslı). (“Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli olacak, Silahlı Özel Güvenlik Görevlileri için ayrıca “Ateşli Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” ibareli olacak ).

 

Dilekçe Örneği;

 

T.C.

…………….. VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

………………………. kadrosunda çalışmakta iken …../…./…….. tarihinde emekli oldum / kendi isteğimle ayrıldım. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Çalışma izin belgesi almak istiyorum.

Gereğine bilgilerinize arz ederim. …../……/……..

 

                                                                                                                            İmza

Adı ve Soyadı

TC Kimlik No, Adres ve Telefon:

 

 

EKİ :

01. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet)

02. Nüfus Cüzdan Sureti,

03. İkametgah İlmühaberi,

04. Adli Sicil Belgesi (Arşiv Araştırmalı),

05. Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı),

06. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

07. Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna / kendi isteğiyle ayrıldığına dair yazı.

08. Ruhsat Harcı,

09. Vesikalık fotoğraf (4 Adet),

10. Sağlık Raporu (Aslı).

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]