T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIEmniyet Genel Müdürlüğü Sayı     :B.05.1.EGM.0.11.08.01/1193-40363                                                                                                                                                                                                                                22/02/2008 Konu :5188 Sayılı Kanunda Yapılan DeğişiklikAdalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 08/02/2008 gün ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 544, 545, 546, 547, 548, 549 ve 550’nci maddeleri ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun bazı maddelerinde temel ceza kanunlarına uyumu açısından değişiklik yapılmıştır.Söz konusu değişiklik ile 5188 sayılı Kanunun “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10’uncu maddesinde de değişiklik yapılmış olup, bu maddenin değişiklikten önceki hali gereğince altı aydan fazla bir yıldan az hapis cezası almış olanlar ile daha önce hükümlü bulunulmaması gereken suçlar arasında olup da yapılan değişiklikle kapsam dışı bırakılan suçlardan hükümlü olan ve durumları olumsuz değerlendirilerek kendilerine özel güvenlik çalışma izni verilmemiş olan kişilerden, maddenin yeni hali gereğince çalışma izni verilmesi gereken kişiler olması ve bu kişilerin müracaat etmesi halinde kendilerine çalışma izni verilmesi gerekmektedir.Ayrıca, 5188 sayılı Kanunda günün gelişen ve değişen şartlarına uyum sağlamak amacıyla değişiklik yapılması için Bakanlığımız tarafından da bir çalışma yapılmış olup, söz konusu Kanun Tasarısı Taslağının yürürlük işlemleri devam etmektedir. 5188 sayılı Kanunda Bakanlığımızca öngörülen değişiklik yapılıncaya kadar 5728 sayılı Kanunla değişik 5188 sayılı Kanunun uygulanmasına devam edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;Gereğini rica ederim.D A Ğ I T I M :                                                                                       Âlim BARUTJandarma Genel Komutanlığına                                                                 Bakan a.81 İl Valiliğine                                                                                   Müsteşar Yardımcısıİlkadım Cad.No:89 Dikmen 06100 ANKARA                                 Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.DEMİR(Komiser)Telefon:412 35 71-58             Faks:412 35 74     http://egm1adbmmb01/       Elektronik Ağ:www.egm.gov.tr

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]