Eğitim Şart

Güvenlik hizmeti sağlayan firmanızın, özel güvenlik görevlilerine vereceği düzenli eğitimler dikkat etmeniz gereken konuların başında yer alır. Sözleşmelerde güvenlik firmaları bu konuyu çok genel hatlarıyla belirtirler ve maliyet yükselmesin diye çok da önem göstermezler. Ancak bu durum size hizmet veren personelin niteliklerinin körelmesine ve eğitimsiz kalmasına sebep olabilir. Aslına bakılırsa, mevcut personellerin eğitimine önem verilmesi hem hizmet sağlayıcı firma için hem de hizmet alanlar için en önemli yatırımlardan biridir. Personellerinize verilecek eğitimin yeterliliğinden emin olabilmek için özel güvenlik eğitim süreçlerine de hakim olmak gerekir.

Özel güvenlik görevlilerine düzenli olarak verilmesi gereken eğitimler 3 ana grupta toplanabilir.

1) Hizmet sağlayıcı firmanın kurum ilkelerini, personellerinden beklentilerini anlatabileceği, hizmet alanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda verdiği eğitimler. Bu eğitimlerle amaç personelin tutum ve davranışlarını şekillendirmek ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını pekiştirmektir.

2)Sertifika Eğitimi: Bu eğitimlerle amaçlanan personellerin niteliklerini arttırmak, kalifiye eleman sıkıntısını çözmektir. Bu eğitimler doğrudan müşteri memnuniyeti odaklı olmasa da aslında tamamen bağlantılıdır. Temel yaşam desteği eğitimi  sertifika eğitimlerine örnek gösterilebilir.

3) Görev başı eğitimi: bu gruba giren eğitimler doğrudan hizmet alan firma ya da kişinin  memnuniyetini sağlamaya yöneliktir. Müşterinin beklentileri, korunacak alan, görev sırasında kullanılacak teçhizatlar ile ilgili bilgi sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir