610
Oluşturma tarihi

93. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 100

AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

3 / 100

Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?

4 / 100

Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?

5 / 100

Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

6 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir?

7 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8 / 100

“Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

9 / 100

4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir?

10 / 100

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11 / 100

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 100

Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 100

Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

14 / 100

Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15 / 100

Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?

17 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 100

Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

19 / 100

Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?

20 / 100

Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?

21 / 100

Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır?

22 / 100

Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

24 / 100

İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz?

25 / 100

Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 100

ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?

27 / 100

İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir?

28 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

29 / 100

I. Görevi süresince oturulabilir

II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır

III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder

IV. Suç unsurları tespit edildiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır

V. Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez

Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?

31 / 100

Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır?

32 / 100

Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?

33 / 100

Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir?

34 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

35 / 100

I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir

II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler

III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler

IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar

V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir

Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?

38 / 100

ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?

39 / 100

ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?

40 / 100

I. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır

II. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır

III. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır

IV. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır

Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır?

41 / 100

Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?

43 / 100

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir?

44 / 100

ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?

45 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

46 / 100

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?

47 / 100

Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır?

48 / 100

Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir? Yetişkinler - Çocuklar - Bebekler

49 / 100

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz?

50 / 100

X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

51 / 100

Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

52 / 100

El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?

53 / 100

Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

54 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?

56 / 100

Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?

57 / 100

İlk yardım nedir?

58 / 100

Acil tedavi nedir?

59 / 100

Şok nedir?

60 / 100

Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir?

61 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

62 / 100

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

63 / 100

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?

64 / 100

Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?

65 / 100

Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?

67 / 100

Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir?

68 / 100

Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

69 / 100

Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur?

70 / 100

Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar?

71 / 100

Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?

72 / 100

Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir?

73 / 100

Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?

74 / 100

Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir?

76 / 100

Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?

77 / 100

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

79 / 100

“Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

80 / 100

Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler?

81 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?

82 / 100

Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?

83 / 100

Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?

84 / 100

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?

86 / 100

İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

87 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

88 / 100

ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?

89 / 100

Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

90 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir?

92 / 100

Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?

94 / 100

CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?

95 / 100

Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

96 / 100

Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?

97 / 100

ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?

98 / 100

Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir?

99 / 100

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

100 / 100

Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?

Skorunuz

Ortalama skor 55%

0%

313
Oluşturma tarihi

93. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Yerine getiren yayın görevi nedir?

2 / 25

Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?

3 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

4 / 25

Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 25

Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?

8 / 25

Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?

10 / 25

Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?

11 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?

12 / 25

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?

13 / 25

Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

14 / 25

Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?

15 / 25

Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

17 / 25

Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?

18 / 25

Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?

19 / 25

Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?

21 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?

22 / 25

Tabanca ve makinalı tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

23 / 25

Tabancada kabza ne işe yarar?

24 / 25

Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

25 / 25

Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?

Skorunuz

Ortalama skor 60%

0%