183

91. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?

2 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?

3 / 100

Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

4 / 100

Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

5 / 100

Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?

6 / 100

Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?

7 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?

8 / 100

4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

9 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?

10 / 100

Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?

11 / 100

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

12 / 100

Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 100

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

14 / 100

Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?

15 / 100

Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?

17 / 100

5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

18 / 100

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

19 / 100

“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

20 / 100

Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?

21 / 100

Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?

22 / 100

Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?

23 / 100

Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24 / 100

Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

25 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26 / 100

Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

27 / 100

I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.

II. İyi iletişim kurabilmelidir.

III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.

IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.

Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?

29 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?

30 / 100

Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

31 / 100

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?

32 / 100

Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?

33 / 100

Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

34 / 100

Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?

35 / 100

Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

37 / 100

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 100

Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

39 / 100

Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 100

Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

41 / 100

Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

43 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?

44 / 100

Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?

45 / 100

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

46 / 100

Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?

47 / 100

Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?

48 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?

49 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?

50 / 100

Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?

51 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?

53 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?

54 / 100

Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

55 / 100

Hangi durumda turnike uygulanabilir?

56 / 100

Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?

57 / 100

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

58 / 100

Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

59 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

60 / 100

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

61 / 100

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?

63 / 100

Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?

66 / 100

Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?

68 / 100

İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?

69 / 100

Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?

70 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?

71 / 100

Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?

72 / 100

Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?

73 / 100

Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?

74 / 100

Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

75 / 100

Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?

76 / 100

Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?

77 / 100

Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?

78 / 100

Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

79 / 100

“Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?

80 / 100

Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

81 / 100

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?

82 / 100

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

83 / 100

“Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir …...… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.

84 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?

86 / 100

Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?

87 / 100

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

88 / 100

Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?

89 / 100

Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?

90 / 100

Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?

91 / 100

Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?

92 / 100

Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?

93 / 100

Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?

94 / 100

Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?

96 / 100

Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?

97 / 100

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

98 / 100

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?

99 / 100

Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır?

100 / 100

Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Skorunuz

Ortalama skor 31%

0%

67

91. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?

2 / 25

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

3 / 25

Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

4 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?

7 / 25

Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?

9 / 25

Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

10 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?

11 / 25

Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

13 / 25

Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?

14 / 25

Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

15 / 25

6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?

16 / 25

Çap nedir?

17 / 25

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

18 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?

19 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

20 / 25

Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

21 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?

22 / 25

Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?

23 / 25

Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

24 / 25

Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

25 / 25

Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Skorunuz

Ortalama skor 69%

0%