249

90. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Kişi koruma görevi yapan Cemil, koruduğu kişi olan Ahmet’e ait bazı ticari sırlara görevi gereği sahip olmuştur. İstediği zammı alamayan Cemil, Ahmet’e istediği zammı vermemesi halinde sırlarını rakip şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet, Cemil’in maaşına istediği zammı yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?

2 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?

3 / 100

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaş eklenecektir?

4 / 100

Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 100

“Hale, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip ederek, görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs Hale'den şikâyetçi olur.” Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 100

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

7 / 100

TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır?

8 / 100

Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

9 / 100

Özel güvenlik görevlisi Eylem, vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir. Bu durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl bir yaptırım uygulanır?

10 / 100

“Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az …..….. önce başvurmak şartıyla, komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

11 / 100

Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir?

12 / 100

“Üniversite kampüsünde görevli özel güvenlik görevlisi Merve, kampüs içinde  devriye görevini yerine getirirken, bankların yanında bir silah bulur. ”Bu durumda, özel güvenlik görevlisi Merve’nin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 100

“Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

14 / 100

Anayasamızın 19’uncu maddesi “Tutuklama” kararı yetkisini kime vermiştir?

15 / 100

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

16 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?

18 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?

19 / 100

Bursa Otobüs Terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Furkan, terminalin kapı detektöründen geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel güvenlik görevlisi Furkan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

20 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

21 / 100

Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?

22 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 100

Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler. Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 100

Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir?

25 / 100

Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edemez?

26 / 100

Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

27 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir?

29 / 100

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?

30 / 100

Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

31 / 100

Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?

I. Haksız üst arama

II. Konut dokunulmazlığı ihlali

III. Zor kullanma sınırının aşılması

IV. Görevi ihmal

34 / 100

Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 100

Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

36 / 100

Özel güvenlik görevlisi, görev alanı içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?

37 / 100

X-ray cihazları hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır?

38 / 100

Demir, altın ve gümüş gibi metaller, renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında hangi renk ile tespit edilebilir?

39 / 100

Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

41 / 100

Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?

43 / 100

Radyasyonlu ortamlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı radyasyon riskini ölçmek için aşağıdaki kurumlardan hangisine bilgi verilir?

44 / 100

I-İnorganik maddeler / koyu mavi-siyah

II-Organik maddeler / turuncu-sütlü ya da koyu kahve

III-Karışık malzemeler / az yoğun maddeler ise yeşil

IV-Kurşun ve kristaller / fosforlu pembe-koyu siyah

X-ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

45 / 100

Konveyör bandının geri alınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 100

Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 

47 / 100

Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

48 / 100

Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?

49 / 100

Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır?

50 / 100

Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

51 / 100

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 100

Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

53 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, şok belirtilerinden değildir?

54 / 100

Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?

55 / 100

Olay yerinde hayatın kurtarılması ya da hastanın/yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir?

56 / 100

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

57 / 100

I- Soğutma

II- Boğma

III- Engelleme

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yangın söndürme prensiplerindendir?

58 / 100

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

59 / 100

Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

60 / 100

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

61 / 100

Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

62 / 100

Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

63 / 100

Bulunduğu alanlardaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddelerdendir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının fiziksel belirtilerinden değildir?

66 / 100

Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir?

67 / 100

‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’ Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait hangi kuralı hatırlatmaktadır?

68 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

70 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkelerinden biri değildir?

71 / 100

İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız?

72 / 100

İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

73 / 100

Karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır?

74 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet:

 Başkalarının isteklerini ön planda tutar

 Soru sorar gibi konuşur

 Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur

 Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir

 Ses tonunda huzursuzluk vardır

Yukarıda sıralanan özelliklerine göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir?

75 / 100

Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim (beden dili) davranışlarından değildir?

76 / 100

“Yapıcı” olmak isteyen özel güvenlik görevlisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel özelliklerden değildir?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

79 / 100

Toplum ve insan davranışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

80 / 100

Kolektif davranış içinde hareket edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

81 / 100

“Harput Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Fethi Ahmet, mahallede gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında kalabalığın içerisinde fark edilmeyeceğini ve tanınmayacağını düşünerek normal şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı gibi kendisinin de okuduğu okulun camlarını taş atarak kırar.” olaydaki Fethi Ahmet’in bu davranışı kalabalık psikolojisi özelliklerinden hangisi ile ifade edilir?

82 / 100

Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az kaç kişilik koruma organizasyonları ile düzenlenir?

83 / 100

Kızılay Meydanında yapılan kanunsuz bir toplantıyı dağıtmak için güvenlik görevlilerince göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan belirtilerden hangisi görülmez?

84 / 100

Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

85 / 100

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde, kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

86 / 100

Aralarında herhangi bir bağ bulunmayan, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, sinema önleri gibi yerlerde birbirlerinden haberleri olmadan bekleyen kalabalıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

87 / 100

Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanıldığı toplu düzen hangisidir?

88 / 100

Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır?

89 / 100

Genel kolluk ile birlikte havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlileri giriş kapısı önündeki kalabalığı gözlemlerken kalabalığa yakın bir noktadan çok kuvvetli bir patlama sesi gelmiş ve kalabalık içerisindeki şahıslar hedef gözetmeksizin şuursuz bir şekilde her yöne doğru kaçışmaya başlamışlardır.” şahısların bu davranış nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

90 / 100

Korunan önemli kişinin (VIP) görev yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina girişinde hazır beklemektedir. Öncü ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem, VIP ile birlikte makam aracındadır. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin (VIP) acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden/yerlerden biri olamaz?

92 / 100

Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbaratın görevlerinden değildir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan değildir?

94 / 100

I. Siyasi ve ideolojik nedenler

II. Dini ve sosyal inançlar

III. Terör

Yukarıda sayılanlardan hangisi  “Suikastların” nedenlerini tam olarak kapsar?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek Başkanlığı hususlardan biri değildir?

96 / 100

Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

97 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

98 / 100

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?

99 / 100

"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

100 / 100

Korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Your score is

The average score is 33%

0%

73

90. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerinden hangisidir?

2 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

3 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV. Namluyu çıkart

V. Fişek yatağını boşalt

4 / 25

Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6 / 25

Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 25

Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir?

Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ………….. , inç olarak ifadesine ……….. denir.

8 / 25

Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

9 / 25

Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?

10 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?

11 / 25

Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

12 / 25

“Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına …….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

13 / 25

Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?

14 / 25

Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir?

15 / 25

İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

16 / 25

Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17 / 25

Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?

18 / 25

Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?

19 / 25

Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

20 / 25

Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

21 / 25

Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?

22 / 25

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

23 / 25

Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?

24 / 25

Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?

25 / 25

Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

The average score is 60%

0%