95

86. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

2 / 100

Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 100

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

4 / 100

Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?

5 / 100

Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?

6 / 100

Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?

7 / 100

Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?

8 / 100

Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

9 / 100

Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?

10 / 100

Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 100

Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12 / 100

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

13 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

14 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?

15 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

16 / 100

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

17 / 100

Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

19 / 100

I. Bedeni kuvvet

II. Maddi güç

III. Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

20 / 100

Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

21 / 100

AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 100

Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?
I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak
III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek
IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

26 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

27 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?

28 / 100

Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?

29 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?

31 / 100

Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

33 / 100

ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?

34 / 100

Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

35 / 100

Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

36 / 100

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

37 / 100

Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?

39 / 100

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

41 / 100

X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır?

42 / 100

X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

43 / 100

Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan kameralara ……………..kameralar denir.

44 / 100

1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma …………………denir.

45 / 100

Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 100

Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?

47 / 100

Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

48 / 100

Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?

49 / 100

Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?

50 / 100

Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?

51 / 100

İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52 / 100

Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53 / 100

Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?

54 / 100

Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

55 / 100

Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?

56 / 100

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

57 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

58 / 100

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

59 / 100

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

60 / 100

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

62 / 100

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

63 / 100

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

64 / 100

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

65 / 100

Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?

67 / 100

Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

68 / 100

Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

69 / 100

En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

70 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

71 / 100

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

73 / 100

“Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

74 / 100

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

75 / 100

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

76 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

78 / 100

“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

79 / 100

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

80 / 100

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

81 / 100

Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

82 / 100

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?

83 / 100

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

84 / 100

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

85 / 100

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

86 / 100

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

87 / 100

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

90 / 100

“Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

92 / 100

Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?

94 / 100

Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

97 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?

98 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir

II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir

III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir

99 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?

100 / 100

Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

Skorunuz

Ortalama skor 42%

0%

33

86. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

I - Sürgü tam çekilerek bırakılır
II - Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir
III - Şarjör çıkartılır
IV- Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir, karanlıkta takiben elle de kontrol edilir

Silah sökülürken dikkat edilecek yukarıdaki işlemlerin sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

2 / 25

Silahımızın irca yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur?

3 / 25

“Kapsül” silahın hangi unsurları üzerinde bulunur?

4 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Silah Temizlik ve Bakım Türlerinden (zamanlarından) değildir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin poligonda uyması gereken en önemli kuraldır?

6 / 25

Özel Güvenlik Görevlilerinin kullanmış olduğu tabancalarında kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

7 / 25

Kimyasal silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 25

Silahlarda çap ölçüsü hangi husus dikkate alınarak ölçülür?

9 / 25

Hatve nedir?

10 / 25

Silahlarda ateşleme sisteminde; hem horoz hem de iğne olan, tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir?

11 / 25

Temel Atış Tekniklerini bilen bir Özel Güvenlik Görevlisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 25

Özel Güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur?

13 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

14 / 25

Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahlar arasında yer almaz?

15 / 25

Etkili mesafe nedir?

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?

17 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silah arıza sebeplerindendir?

18 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahların özelliklerinden değildir?

19 / 25

İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

20 / 25

MP5 Makineli tabanca ile nişan almada aşağı/yukarı (yükseklik) ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

21 / 25

(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

22 / 25

Kurma kolu emniyeti hangi silahta vardır?

23 / 25

Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

24 / 25

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Skorunuz

Ortalama skor 64%

0%