116

85. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

2 / 100

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

3 / 100

Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 100

“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?

5 / 100

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

6 / 100

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

7 / 100

Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?

8 / 100

Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?

9 / 100

Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

11 / 100

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

13 / 100

Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

14 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?

15 / 100

Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?

16 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17 / 100

Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?

19 / 100

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?

20 / 100

Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?

21 / 100

Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?

22 / 100

Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

24 / 100

Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?

25 / 100

Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

I. Haksız bir saldırının olması

II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması

III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması

IV. Orantılı karşılık verilmesi

26 / 100

Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

27 / 100

Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

28 / 100

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

29 / 100

ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

30 / 100

ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

31 / 100

Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

32 / 100

"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?

I. Suç anında şüphelinin yakalanması

II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi

III. Olay yerinin muhafaza altına alınması

IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi

34 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?

35 / 100

Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?

36 / 100

Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?

40 / 100

Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?

41 / 100

X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 100

El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

43 / 100

İş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?

44 / 100

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

45 / 100

Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

46 / 100

İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

47 / 100

“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?

48 / 100

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 100

Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

50 / 100

Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?

51 / 100

Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?

52 / 100

Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?

53 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

54 / 100

Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?

55 / 100

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

56 / 100

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

57 / 100

Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

58 / 100

F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?

59 / 100

Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

60 / 100

Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?

61 / 100

Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?

62 / 100

Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

63 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

66 / 100

Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?

67 / 100

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

68 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

69 / 100

İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. iletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?

70 / 100

Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?

71 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?

72 / 100

Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

74 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

75 / 100

Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu durumu anlatan kavram hangisidir?

76 / 100

insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

77 / 100

Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

78 / 100

İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

79 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

80 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

81 / 100

Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

82 / 100

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?

83 / 100

Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

84 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?

85 / 100

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?

86 / 100

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

87 / 100

Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?

88 / 100

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

89 / 100

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

90 / 100

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?

92 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

93 / 100

Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?

94 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?

I. Zor kullanma

II. ifade alma

III. Yakalama

IV. Olay yeri inceleme

V. Gözaltına alma

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?

97 / 100

Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?

98 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?

99 / 100

Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Your score is

The average score is 45%

0%

34

85. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?

2 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

3 / 25

Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?

4 / 25

Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

7 / 25

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?

9 / 25

Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

10 / 25

“Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

11 / 25

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

12 / 25

Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?

13 / 25

Çap nedir?

14 / 25

Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?

15 / 25

Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makinalı tabanca modelidir?

16 / 25

Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17 / 25

Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?

18 / 25

“Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına ……..denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

19 / 25

I.Gerdelin yıpranması

II. şarjör ağzının açılması

III. Gerdelin kırılması

IV. Gerdel yayının yıpranması

V. Gerdel yayının ters takılması

Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

20 / 25

I. Silahta fişek olmayabilir

II. İğne yayı kırık olabilir

III. Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir

IV. Barut miktarı az olabilir

V. Şarjörde hatalı fişek olabilir

Yukarıdakilerden hangileri silahın doldurup yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?

21 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

22 / 25

Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

23 / 25

Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24 / 25

Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?

25 / 25

Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Your score is

The average score is 68%

0%