160

84. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

2 / 100

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?

3 / 100

Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?

4 / 100

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?

5 / 100

5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

6 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

7 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

8 / 100

5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?

9 / 100

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?

10 / 100

Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?

11 / 100

Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir?

I-Sağlık tesislerinde
II-Kişi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eşya nakli

12 / 100

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

13 / 100

Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

14 / 100

5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

15 / 100

Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?

16 / 100

Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?

17 / 100

İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ÖGG'nin haklarından değildir?

20 / 100

5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

21 / 100

Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?

22 / 100

Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?

23 / 100

Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?

24 / 100

Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile Şahin'in hangi tutanağı tutması gerekir?

25 / 100

Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?

26 / 100

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?

27 / 100

Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar'ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?

29 / 100

Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

30 / 100

Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

31 / 100

Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

32 / 100

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?

33 / 100

Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?

34 / 100

Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

35 / 100

Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?

36 / 100

Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

38 / 100

I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir.
III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir.
IV-şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.

Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?

41 / 100

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

42 / 100

Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;

43 / 100

X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

44 / 100

CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?

45 / 100

Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

46 / 100

Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?

47 / 100

Şokta hangisi görülür?

48 / 100

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

49 / 100

Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50 / 100

Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde "Bak-Dinle-Hisset" yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki "Bak" ne anlama gelmektedir?

51 / 100

Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?

52 / 100

Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

53 / 100

Rentek manevrası nedir?

54 / 100

Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?

55 / 100

Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

56 / 100

Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

57 / 100

Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

58 / 100

Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

59 / 100

Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?

60 / 100

Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taşınım)
III. Radyasyon (ışınım)

61 / 100

Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

63 / 100

Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

64 / 100

Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?

65 / 100

Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

66 / 100

Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?

67 / 100

Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?

68 / 100

İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?

69 / 100

I-Çift anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir III-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?

70 / 100

“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?

72 / 100

Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

74 / 100

Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

75 / 100

Empati neden gereklidir?

76 / 100

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

78 / 100

İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

79 / 100

Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?

80 / 100

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

81 / 100

Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

82 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?

83 / 100

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

84 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

86 / 100

“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?

87 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?

88 / 100

Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?

89 / 100

Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

90 / 100

Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?

92 / 100

Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

93 / 100

Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?

94 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

96 / 100

Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?

97 / 100

Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

98 / 100

Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?

99 / 100

Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?

Your score is

The average score is 45%

0%

50

84. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

2 / 25

Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

3 / 25

Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

4 / 25

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

7 / 25

Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

9 / 25

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

11 / 25

Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

12 / 25

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

13 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?

14 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

15 / 25

Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

17 / 25

“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

18 / 25

Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

20 / 25

MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

21 / 25

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

22 / 25

Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Hatve nedir?

24 / 25

Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?

25 / 25

Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

Your score is

The average score is 63%

0%