399

83. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 100

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 100

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?

4 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

5 / 100

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

6 / 100

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

7 / 100

Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

8 / 100

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?

9 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

11 / 100

Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

13 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

14 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

15 / 100

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali, silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

17 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

18 / 100

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?

20 / 100

Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?

21 / 100

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

23 / 100

Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?

24 / 100

Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

25 / 100

Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?

26 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

27 / 100

Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

29 / 100

Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?

30 / 100

ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?

31 / 100

Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?

33 / 100

Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?

34 / 100

Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?

36 / 100

Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?

38 / 100

Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

39 / 100

Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

41 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?

43 / 100

Termal kamera ……….bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

44 / 100

Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

45 / 100

Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

46 / 100

Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

47 / 100

Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

48 / 100

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

49 / 100

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

50 / 100

Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?

51 / 100

Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

52 / 100

Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

53 / 100

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

54 / 100

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 100

Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?

56 / 100

Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

57 / 100

Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

58 / 100

Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

59 / 100

Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?

60 / 100

Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

61 / 100

Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

62 / 100

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

63 / 100

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?

66 / 100

Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

67 / 100

İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?

68 / 100

İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

69 / 100

İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 100

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

71 / 100

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?

72 / 100

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?

74 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

76 / 100

İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

78 / 100

Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

79 / 100

Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

80 / 100

Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

81 / 100

Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

82 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?

83 / 100

Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

84 / 100

Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

85 / 100

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

86 / 100

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

87 / 100

Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

88 / 100

Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

90 / 100

Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?

92 / 100

Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?

94 / 100

Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?

95 / 100

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

96 / 100

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

97 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

98 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?

99 / 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

100 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 33%

0%

95

83. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

3 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

4 / 25

6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

5 / 25

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 25

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

7 / 25

Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

9 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

10 / 25

Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

11 / 25

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

13 / 25

Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

14 / 25

Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?

15 / 25

Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?

17 / 25

Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?

18 / 25

Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

19 / 25

Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

21 / 25

Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?

22 / 25

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

23 / 25

Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

24 / 25

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

25 / 25

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I.Kapak takımını çıkart
II.Şarjörü çıkart
III.Yerine getiren yayı çıkart
IV.Namluyu çıkart
V.Tabancayı boşalt

Skorunuz

Ortalama skor 61%

0%