Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26823
İçişleri Bakanlığından

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK ŞARTLARI
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK

  • MADDE 1 – 27/6/2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.