Özel Güvenlik Nedir?

Özel Güvenlik Nedir? Kaç Çeşit Özel Güvenlik Vardır?

Özel güvenlik, özel bir kurs sonucu girilecek sınavlarda başarı gösterildiğinde alınan sertifikayla olunur. Bu sınav Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5- 6 kez  (ÖGG)düzenlenir. Bu sertifika 5 yılda bir yenilenen özel güvenlik sertifikasıdır. Özel güvenlik nedir sorusu sorulduğunda akla sertifikalar ilgili bakanlıkça onaylanan belge gelir.

Kaç Çeşit Özel Güvenlik Belgesi Vardır?

Üç çeşit güvenlik belgesi vardır:

 • Silahlı özel güvenlik belgesi   
 • Silahsız özel güvenlik belgesi
 • Temel özel güvenlik belgesi

Silahlı Özel Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır?

Silahlı Özel Güvenlik Belgesi almak için şu şartlar olması gerekir:

 • 21 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almalar
 • En az lise mezunu olmaları gerekir
 • Devlet hastanesinden Nöroloji, KBB, Göz, Psikiyatri, Ortopedi doktorlarının heyetçe imzaladığı silahlı özel güvenlik görevlisi olur ibareli sağlık raporu gereklidir.    
 • TC vatandaşı olması gerekir.
 • Sabıka kaydının olmaması gerekir.

Güvenlik Belgesi İçin Alınacak Dersler Nelerdir?

Silahlı güvenlik belgesi için alacakların eğitimi toplam 120 saattir. Adaylar silahlı özel güvenlik belgesi almak istiyorsa silahlı güvenlik eğitimi süresince kursun en az 100 saatine girmelidir. 120 saatlik eğitimde aşağıdaki dersler verilir:

 • Temel ilkyardım………………… 10 saat
 • Kişi koruma………………………..  9  saat
 • Güvenlik sistem ve cihazlar... 5  saat     
 • Özel güvenlik tedbirleri……. .20 saat
 • Genel kolluk ve ilişkiler………  4 saat  
 • Etkili iletişim……………………....12 saat
 • Yangın güvenliği…………………. .8 saat
 • Uyuşturucu madde ………….. . 2 saat
 • Kalabalık yönetimi ……………. 10 saat
 • Özel güvenlik hukuku ………..20 saat
 • Silah bilgisi ve atış(silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri için) …… 20 saat     

Temel Özel Güvenlik Belgesi Nedir?

Temel özel güvenlik belgesi için alınan eğitim süresi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındadır. Yukarıda yazıldığı gibi 120 saattir. Günde 8 saat olmak üzere haftada 40 saat ders verilir. Mermi atış talimi 15 metre mesafeden yaptırılır. Sorulan her bir sorunun puan değeri 1'dir. Silahlı derslerden sorulan 25 adet sorunun her bir sorunun değeri 2 puandır.  Atış sırasında her merminin değeri 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilir. Sınav sonunda en düşük 60 puan almak gerekir.