Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
b) Toplantı konser spor müsabakası sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama
d) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama
e) Yangın deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
f) Hava meydanı liman gar istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
j) Olay yerini ve delilleri koruma bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine Borçlar Kanununun 52 nci maddesine Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma